Nobel Grass heeft ruime ervaring in de aanleg van kunstgras velden onder en rondom speeltoestellen (zowel bij particulieren als openbaar gelegenheden). Naast het kunstgras en de aanleg ervan, levert Nobel Grass ook een uitgebreid productgamma aangaande valdemping- en drainageplaten met geteste en gecertificeerde HIC-waardes tot 3,10 meter.

Verder is het ook mogelijk om allerlei vormen, logo's, loopladders e.a. te laten maken. Zie onderstaande voorbeeld. Alles is mogelijk!

Producten kunstgras voor onder speeltoestellen:

Hieronder hebben we enkele gerealiseerde projecten weergegeven via youtube filmpjes: