Kunstgras ondergrond - onderbouw

Deze pagina geeft uitleg over de ondergrond van een kunstgras veld, dat ook wel de zogenaamde onderbouw wordt genoemd.

De ondergrond / onderbouw van uw kunstgras veld is de basis voor een stabiele, goed drainerende en duurzame kunstgrasinstallatie. Onze ervaring leert dat de onderbouw helaas vaak wordt onderschat door deze en gene. Hieronder volgt uitleg over welke grondstof u kunt gebruiken voor de onderbouw en of u wel of geen shockpad en of stabilisatie grindplaten nodig hebt voor uw project.

Als men voornemens is om een kunstgras veld aan te leggen, dan zijn de volgende vraagstukken aangaande de onderbouw van belang: welke toepassing heeft mijn kunstgras project? En hoe is de kwaliteit van de grondslag van mijn tuin?

Wat bedoelen we hiermee?

Bij de vraag: welke toepassing heeft mijn kunstgras project, bedoelen we bijvoorbeeld: betreft de toepassing:

- een voortuin waar af en toe op gelopen wordt? Als dit de toepassing betreft dan zijn er minder eisen nodig aan de kwaliteit van de onderbouw omdat de belasting beperkt is. Een relatief eenvoudig onderbouw van bijvoorbeeld ophoogzand met een drukverdelend doek zou dan volstaan.

- of is de toepassing een achtertuin waar de kinderen af en toe spelen? Dan worden er iets meer eisen gesteld aan de onderbouw omdat er door het spelen, kuilen / deuken kunnen ontstaan in de onderbouw dat storend kan zijn voor het loop- en speelcomfort. Een stabielere onderbouw is dan aan te raden door bij voorbeeld betongranulaat met een shockpad te gebruiken of een zandbed met een sterke shockpad.

- of is de toepassing een sportveld in de achter- of voortuin dat intensief bespeeld wordt? Dan zijn de eisen weer hoger dan hierboven. Dan zou een lavabed met eventueel een grindplaat versteviging een goede optie zijn.

Maar allereerst willen wij u uitleg geven over de te gebruiken grondstof soorten. Hieronder volgt de uitleg over de verschillende soorten:

Er worden grofweg een 5 tal soorten onderscheiden, deze zijn: ophoogzand, menggranulaat, betongranulaat, brekerzand en tot slot lava. Kort gezegd, hebben deze grondstoffen de volgende eigenschappen:

Ophoogzand: dit is een eenvoudig en relatief goedkope zandsoort dat prima geschikt is voor het maken van een onderbouw van een kunstgras veld dat relatief beperkt belast wordt. Dus bijvoorbeeld voor een kunstgras project in een voortuin en of achtertuin waar af en toe op gelopen wordt. Zie rechts hiervan voor een afbeelding van het product. Dit product wordt overigens ook wel straatzand genoemd in de markt. het zandbed wordt gemaakt door het perceel aan te vullen en dan vervolgens met een goede trilplaat te verdichten en tot slot uit te vlakken zodat het een "biljartlaken" lijkt.

Toepassing: relatief eenvoudig kunstgras veld met beperkte belasting

 

 

Menggranulaat: dit betreft een afvalproduct van beton en andere steensoorten die vermalen zijn. Tevens bevat dit product nog andere bestandsdelen van bouwafval. Menggranulaat is relatief goedkoop en is geschikt voor het maken van een onderbouw omdat het goed verdicht en erg hard wordt zodat kuilen / deuken in de onderbouw tot een minimum worden beperkt. Nadeel is dat het product (zeker op termijn) minder goed draineert dan bijvoorbeeld brekerzand en of lava. Tevens kunnen er ook afval producten inzitten zoals bekabeling, stukjes pvc e.d. waarmee dit product niet erg wenselijk kan zijn voor een tuintoepassing. Ook is dit product volledig inert. Dit betekent dat er niets meer op kan groeien. Dus stel u wilt in de toekomst het kunstgras veld vervangen voor natuurgras, dan zal alles eruit gehaald moeten worden. Zie rechts hiervan voor een afbeelding van het product.

Toepassing: kunstgras sportvelden met intensieve belasting

Betongranulaat: dit betreft tevens een afvalproduct maar dan enkel van gemalen beton. Betongranulaat is iets duurder dan menggranulaat maar blijft relatief goedkoop en is geschikt voor het maken van een onderbouw omdat het goed verdicht en erg hard wordt zodat kuilen / deuken in de onderbouw tot een minimum worden beperkt. Het product is "schoner" en "uniformer" dan menggranulaat omdat het enkel gemalen beton bevat en geen andere gemalen steen soorten en ander gemalen bouwafval. daarmee is het makkelijk en beter te verwerken. Nadeel is dat het product (zeker op termijn) minder goed draineert dan bijvoorbeeld brekerzand en of lava. Ook is dit product inert. Dit betekent dat er niets meer op kan groeien. Dus stel u wilt in de toekomst het kunstgras veld vervangen voor natuurgras, dan zal alles eruit gehaald moeten worden. Zie rechts hiervan voor een afbeelding van het product.

Toepassing: kunstgras sportvelden met intensieve belasting

Brekerzand: dit betreft een schoon en gezeefd zand product met kleine steentjes erin en is zeer geschikt voor het maken van een onderbouw omdat het goed verdicht en tevens optimaal draineert. Het product is makkelijk te verwerken zodat een mooi vlak en stabiel bed ontstaat. Nadeel is dat het product relatief kostbaar is en minder goed verdicht dan bijvoorbeeld een fijne fractie lava. Zie rechts hiervan voor een afbeelding van het product.

 

Toepassing: kunstgras siervelden en sportvelden met gemiddelde intensieve belasting

 

Lava: dit betreft een schoon en gezeefd product dat tevens vruchtbaar is en is zeer geschikt voor het maken van een onderbouw omdat het goed verdicht en tevens optimaal draineert. Het product is makkelijk te verwerken zodat een mooi vlak en stabiel bed ontstaat. Nadeel is dat het product relatief kostbaar is.

Naast een goede drainage en stabiliteit, is het product tevens erg vruchtbaar. Dus stel dat u het kunstgras veld in de toekomst gaat verwijderen, dan kan de lava gewoon blijven liggen in de tuin. Gras, planten en bomen groeien er prima op. Zie rechts hiervan voor een afbeelding van het product.

Toepassing: kunstgras sportvelden met intensieve belasting

Verder willen we nog graag aandacht besteden aan de zogenaamde grondslag van uw tuin. Met de grondslag bedoelen we de kwaliteit van de stabiliteit van de grond en van de afwateringscapaciteiten van uw tuin. Als uw tuin bijvoorbeeld een zandgrond betreft, dan is dit over het algemeen een goede grondslag omdat een zandgrond stabiel is (dus niet meer verzakt) en tevens goed afwatert (dus dat er geen waterplassen blijven staan na een hevige regenbui). Als dit het geval is, dan zijn geen extra werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het aanleggen van drainage, nodig.

Als uw tuin bijvoorbeeld uit veengrond en of kleigrond bestaat, dan is het vaak nodig om extra maatregelen te nemen door bijvoorbeeld drainageslangen onder het perceel te plaatsen en het kunstgras te stabiliseren met grindplaten.